איך זה עובד?

לשם השגת מטרתנו, הורדת דמי הניהול הפנסיוניים למספר גדול ככל האפשר של חוסכים, הקמנו מעין "קבוצת רכישה", שמאגדת כוח צרכני של החברים בה.

באמצעות היתרון לגודל שיוצרת קבוצת הרכישה, אנו מבצעים משא ומתן עם גופי החסכון הפנסיוני להשגת תנאים אופטימליים בדמי הניהול לעמיתים שבחרו ויבחרו להצטרף אלינו.

שאיפתנו היא להגיע למצב בו דמי הניהול הפנסיוניים ב- GetPensia יהיו דומים לקבוצות הגדולות ולוועדים הגדולים במדינה, על מנת שכולנו נשלם פחות ונחסוך יותר בטווח הארוך.

הפעולות שאנחנו עושים על מנת להוריד את דמי הניהול של חברי הקבוצה הם:

1. איגוד מספר רב ביותר של חוסכי פנסיה במדינת ישראל תחת GetPensia.

2. פניה לקרנות הפנסיה וניהול משא ומתן רציף מולם, על תנאים טובים והוגנים, אשר לכל הפחות יהיו מתחת לממוצע דמי הניהול הפנסיונים בארץ.

3. התקשרות עם גופים פנסיוניים אשר יציעו דמי ניהול נמוכים ותחרותיים מול ממוצע השוק, והעברת ההצעות מהגופים הנ"ל לבחינה של חברי הקבוצה, אשר הביעו רצון לשפר את דמי הניהול שלהם במסגרת האתר.

4. יצירת פלטפורמה שתסייע להעביר את חברי הקבוצה להצעה בה ייבחרו, אשר תוריד את גובה דמי הניהול הנגבים מהם.