GalHP1

הצטרפו אלינו!

Homepage1

GalHP2

Homepage2


מה זה גט פנסיה?

גט פנסיה היא קבוצת רכישה של חוסכים לפנסיה,
שמטרתה להקטין את דמי הניהול הגנבים ע״י גופי הפנסיה,
וכך להגדיל את החיסכון הפנסיוני של תושבי ישראל.
יותר חברים בקבוצה = יותר משתלם.

Homepage3
2,648
הצטרפו עד עכשיו!

הצטרפו אלינו!


קבוצות גדולות משלמות פחות

רובנו משלמים דמי ניהול גבוהים בלי שום סיבה, בעוד שחברות גדולות משלמות כשליש ממה שאנחנו משלמים.
זה אומר שאנחנו מפספסים במצטבר עד מאות אלפי שקלים שהיו יכולים להיות שלנו.
עובדה: נכון לסוף 2013, 61% מהחוסכים בישראל משלמים את דמי הניהול המקסימליים.
(פורסם בכלכליסט ב- 23.04.14)

Homepage4

אנחנו בגט פנסיה נבצע את ההתמקחות עבורכם,
נדאג שלא תשלמו יותר ממה שצריך,
ונלווה אתכם לאורך כל הדרך!

Homepage5

הצטרפו אלינו!

יותר אנשים, יותר משתלם
fb