רישומכם באתר ומסירת פרטיכם כמעוניינים בשיפור תנאי הפנסיה שלכם אינה מחייבת אתכם להצטרף לקרן שאנחנו עשויים להציע, ואינה מחייבת אותנו למצוא לכם הצעה. יחד עם זאת, ככל שנצליח לארגן יותר אנשים אשר מעוניינים להגדיל את החיסכון שלהם, אנו מאמינים שיהיה בכוחה של הקבוצה להשיג תנאים טובים יותר.

ככל והתנאים שיוצגו בפניך יהיו טובים יותר מאלו הקיימים היום בתוכנית הפנסיה שלך – תוכל להחליט לעבור לאותו גורם אשר העניק לך את ההצעה הכדאית בדמי הניהול.

אנחנו מתחייבים לעשות את המקסימום בשביל להשיג לכולנו תנאים טובים יותר.