מי שרשאים לייעץ ולהמליץ לעובד באיזה גוף פנסיוני לבחור הם "יועץ פנסיוני" ו"סוכן פנסיוני". גם הסוכן הפנסיוני וגם היועץ הפנסיוני מורשים להמליץ על מוצרים פנסיוניים, והינם הגורמים המקצועיים (בעלי רישיון ייעודי), היחידים שרשאים להמליץ ללקוח באיזה מוצר פנסיוני כדאי לחסוך ובאיזה גוף מנהל להפקיד את כספו. ההבדל טמון בכך שלסוכן יש זיקה בקשר לחלק מהמוצרים הפנסיוניים עליהם הוא ממליץ, קרי מקבל עמלה כספית (אשר משולמת לסוכן ע"י הגוף שלו שייך המוצר, כחלק מדמי הניהול בהם החוסך משלם לאותו גוף) בעבור צירוף חוסך למוצר שאליו יש לו זיקה. לעומת זאת, היועץ הוא נטול זיקה ואינו מקבל כל עמלה או תגמול בעבור ההמלצה אותה הוא מעניק לחוסך/עובד/ עמית.

המטרה שלנו ב- "GetPensia" היא להשתמש בכוח ההתאגדות של כמה שיותר עמיתים כדי להשיג הצעות,  הכוללות הורדה משמעותית של דמי הניהול ביחס לממוצע בשוק. הכוח המשותף יעניק למבוטחים שיצטרפו דרכנו (בדיוק כמו שיש ל"חברת החשמל" או ל"טבע" את הוועדים וכמות העובדים שהופכת הצטרפות שלהם לגוף פנסיוני לכדאית עבור הגוף הפנסיוני) יתרון משמעותי בהשגת דמי ניהול נמוכים. לפיכך, אנחנו מביאים לידיעת העמיתים שלנו את ההצעות הטובות ביותר שקיבלנו עבורם מבחינת דמי הניהול, ולא מבצעים אקט של ייעוץ, שמורשה רק לאנשים שהוסמכו לכך. פעילותנו מסתכמת בארגון הקבוצה וניהול מו"מ על דמי הניהול בלבד.