התשובה היא לא. המטרה שלנו ב- GetPensia היא להשתמש בכוח ההתאגדות של כמה שיותר עמיתים כדי להשיג הצעות,  הכוללות הורדה משמעותית של דמי הניהול ביחס לממוצע בשוק. הכוח המשותף יעניק למבוטחים שיצטרפו דרכנו (בדיוק כמו שיש ל"חברת החשמל" או ל"טבע" את הוועדים וכמות העובדים שהופכת הצטרפות שלהם לגוף פנסיוני לכדאית עבור הגוף הפנסיוני) יתרון משמעותי בהשגת דמי ניהול נמוכים. לפיכך, אנחנו מביאים לידיעת העמיתים שלנו את ההצעות הטובות ביותר שקיבלנו עבורם מבחינת דמי הניהול, ולא מבצעים אקט של ייעוץ, שמורשה רק לאנשים שהוסמכו לכך.