חברת אימפקט היא חברה בע"מ אשר מודדת את עצמה לא רק בשורת הרווח הכספי, אלא גם ברווח הסביבתי והחברתי. בתקנון של חברות האימפקט קבועים יעדים חברתיים/סביבתיים, אשר קובעים את המדיניות של החברה ומכווינים את החברה להגשמת המטרות הללו.

GetPensia שמה לעצמה כיעד ראשון לחסוך לאזרחי ישראל מיליארד ₪ בדמי ניהול, וקבעה בתקנונה כי לא יחולק שום רווח לבעלי המניות עד שיושג יעד זה. כמו כן, נקבע כי לפחות 10% מהאזרחים שיחסכו דרך החברה ישתייכו לאוכלוסיות מוחלשות