נושא הפרטיות והאבטחה הינו נושא חשוב מאוד שאנו מתייחסים אליו בכובד ראש. פרטים אישיים שאתם ממלאים בטופס לא יועברו לאף גורם ללא אישורכם למעט לקרנות הפנסיה, לצורך הצעה לפנסיה בדמי ניהול מוזלים.

הפרטים של חברי הקבוצה שמורים בשרת מאובטח שהגישה אליו מוגבלת, ופרטים נוספים לטובת המעבר לתכנית הפנסיונית אותה תבחרו, תמסרו ישירות לקרן הפנסיה.

פרטי הנרשמים לא יימסרו לכל גורם ולא ייעשה בהם כל שימוש למעט:

קיום תקשורת בינינו ובין חברי הקבוצה.

מסירת פרטי חברי הקבוצה לגוף אשר עימו השגנו דיל מוזל בדמי הניהול, לצורך בחינת האפשרות להציע את ההצעה לחבר הקבוצה, ולצורך זה בלבד.