כל עובד ישראלי, בין אם הוא שכיר או עצמאי, ובין אם הוא פועל במגזר הפרטי, הציבורי או במגזר השלישי (עמותות וחברות לתועלת הציבור) הוא חלק מאוכלוסיית החוסכים לפנסיה, ויכול להצטרף אלינו בכדי להוזיל את עלויות דמי הניהול שלו, ולהגדיל את החיסכון הפנסיוני שלו עקב כך.