אנו ב GetPensia רואים את תפקידנו בליווי החברים שלנו, ולכן עמדנו על כך שהחברות שמציעות הצעה דרכנו תתחייבנה לשמור על דמי ניהול נמוכים לתקופה ארוכה מהמקובל (חמש שנים במקום שנתיים). כמו כן, החברה שלנו מלווה את המנוייד גם לאחר תהליך הניוד, באמצעות בדיקה תקופתית שהוא מקבל את מה שהובטח לו, העלאת מודעות לנושאים שונים לאורך זמן (שינוי מצב משפחתי שעשוי לגרום לשינוי במסלול הביטוח למשל), ועוד.

בנוסף, חברות ב GetPensia תקנה לחברים בה הצעות מוזלות גם במוצרים פיננסיים נוספים, אשר יתקבלו ממגוון רחב של גופים, והחבר לא יהיה כבול לחברה פנסיונית אחת בלבד שתוכל לשלוח לו הצעות.

על פי חוק התנאים שמורים למבוטח למשך השנתיים הראשונות. אנו השגנו תקופה ארוכה יותר אשר תפורט באופן ספציפי בדף ההצעה של הגוף הפנסיוני שישלח את ההצעה לעמית הספציפי.