בחרנו להתמקד בפנסיה בתור התחלה, שכן היא אפיק החיסכון הפנסיוני הנפוץ ביותר. ייתכן כי פעילותנו תתרחב בהמשך גם למוצרים נוספים אם נצליח להגיע לתנאי דמי ניהול נמוכים ואטרקטיביים כמו שהשגנו בפנסיה.