עובד רשאי בכל עת לבחור את זהות הגוף המוסדי (קרן פנסיה, קופת גמל או חברת ביטוח) שאליו יועברו ההפרשות לחיסכון הפנסיוני. זכותו של העובד לבחור לאיזה גוף פנסיוני להצטרף (או להישאר – במקרה שהעובד כבר עמית באותו גוף), גם אם נקבע בהסכם עבודה או בכל הסכם נוהל או חוק אחר, כי עליו לבחור בגוף פנסיוני מסוים. למעסיק אסור לכפות על העובד להצטרף לגוף פנסיוני מסוים.

כל מי שנתקל בבעיה כלשהי במהלך המעבר מוזמן לפנות אלינו במייל  (team@getpensia.co.il) ואנחנו נעשה כל מאמץ על מנת לסייע.