פנסיה

קרן פנסיה היא למעשה ביטוח פנסיוני המבטיח לעובד תשלום חודשי לכל ימי חייו עם פרישתו מעבודה בהגיעו לגיל פרישה. החברות בקרן פנסיה מבוססת על תשלומים חודשיים (הפרשה) של העובד ומעבידו לקרן הפנסיה. להמשך קריאה לחץ כאן.