לפי חוקי הביטוח הלאומי, עובד שנעדר מהעבודה בגלל יציאה לחופשה שנתית או בגין מחלה, יהיה זכאי להמשך ההפקדות לחיסכון הפנסיוני שלו. באופן דומה מוסדרים גם זכויותיהם של עובדים שיוצאים לשירות מילואים או נשים בחופשת לידה ובשמירת היריון. אבל, מי לא מוזכר בתקנות המסדירות את המשך ההפקדות הפנסיוניות? עובד שנעדר מהעבודה בגין תאונת עבודה. 

תקנות המוסד […]