לפני עשור, היה משבר כלכלי במדינת ישראל ובעקבותיו, חלה הידרדרות במצבם של עסקים רבים. עסקים אלו נדרשו לקצץ בהוצאות שלהם עד כמה שניתן. אותו קיצוץ בחלק מהמקרים, בא לידי ביטוי בצורות שונות וכמו כן בפגיעה בזכויות העובדים בחברה או בעסק.

דוגמה מובהקת לכך הייתה שהרבה מהם,
הפסיקו להפריש לעובדים הפרשות פנסיוניות הנדרשות על פי חוק. […]