לרואה חשבון יש תפקיד מרכזי בארגון בכל הנוגע לניהול הפיננסי ולהיבטי מיסוי, חשבות שכר ודיני עבודה. רואה חשבון הוא איש מקצוע בעל הסמכה שלמד את התחום במשך שנים רבות ועבר בהצלחה את מבחני המועצה של רואי החשבון בישראל, בין היתר תפקידו לייעץ ולהכין דוחות פיננסים ודוחות פנסיוניים. רואה חשבון יכול לעבוד בארגון במחלקת הכספים ובתפקידי ניהול בכירים, הוא גם יכול לעבוד כעצמאי ולהציע מעטפת שירותים ללקוחות שונים, כולל מתן ביקורת על דוחות כספיים.

תפקיד חשוב ומרכזי בניהול הפיננסי של ארגונים

תפקידו של רואה חשבון בארגון קשור בדרך כלל לניהול הפיננסי של העסק, עליו לספק ייעוץ פיננסי וכספי למנכ"ל, לסמנכ"ל הכספים בארגון ולמקבלי ההחלטות. יש רואי חשבון המתמחים בראיית חשבון לעסקים קטנים ויש משרדים ופירמות לראיית חשבון המתמחים בארגונים פרטיים וציבוריים גדולים, כולל התמחות בתאגידים רב לאומיים.

במסגרת תפקידו רואה חשבון אחראי על נושא הבקרה החשבונאית, כולל בחינת נהלים בארגון, אפיון תהליכי עבודה, ייעוץ חשבונאי ופיננסי למקבלי ההחלטות והפקת דוחות פיננסיים שונים. כמו כן, רואה חשבון האחראי על הניהול הפיננסי של הארגון נדרש להכין את הדוחות השנתיים לרשות המסים ולגורמים נוספים, להעניק ייעוץ מס לבכירי הארגון, להכין הצהרות הון ועליו להפיק גם דוחות פנסיוניים עדכניים ולסייע למקבלי ההחלטות בעסק לפעול ולהחליט על סמך נתוני אמת.

מעבר להפקת הדוחות החשבונאיים השונים, לרואה החשבון יש תפקידים נוספים בארגון כמו ייעוץ פיננסי לקראת מיזוג בין ארגונים או לקראת רכישת עסק אחר, בדיקת כדאיות לפני הקמת או שדרוג קווי ייצור, ייעוץ בנושא גיוס הון ולקיחת הלוואות, הטמעת כלים פיננסיים לייעול העבודה ולחיסכון בהוצאות העסק ועוד.

ראוי לציין כי כל חברה בע"מ חייבת על פי חוק להוציא ולפרסם דוחות מבוקרים על רואה חשבון חיצוני. חברה פרטית לא חייבת לחשוף את הדו"ח לציבור אך נדרשת להפיק דוחות פנסיוניים לצורך שימוש פנימי ועבור הדיווח המחייב לרשויות המס. כמו כן, רואה חשבון המוסמך לייעוץ פנסיוני יכול להכין את הדוחות הפנסיוניים של הארגון, אלו דוחות חשובים למקבלי ההחלטות בארגון ולעובדים. 

תכנון, בנייה והפקת דוחות 

רואה חשבון במחלקה הפיננסית של הארגון מתמקד בין היתר בבניית, בעדכון ובהפקת דוחות רלוונטיים להתנהלות הפיננסית של הארגון, במסגרת תפקידו הוא אחראי על הפקת דו"ח תקציב, תזרים מזומנים, דוחות ניהוליים לניתוח הביצועים של הארגון ולצורך פיקוח ומעקב אחר ההתנהלות הכספית של הארגון. כמו כן, הוא אחראי על נושא המשכורות של עובדי ומנהלי הארגון, לרבות דיווח ותשלום למס הכנסה וביטוח לאומי, ודיווח למנהלי החיסכון הפנסיוני של העובדים בהתאם לחוקים המחייבים.

התמחות בנושא החיסכון הפנסיוני

רואי חשבון חייבים ללמוד את התחום במוסד אקדמי מוכר, עליהם לסיים בהצלחה את הלימודים, לעבור תקופת התמחות ולהצליח בבחינות המאתגרות של מועצת רואי החשבון בישראל. רואה חשבון יכול להתמחות בין היתר בייעוץ פנסיוני, ובמסגרת תפקידו עליו להכין דוחות פנסיוניים שונים. 

לכן, כאשר בוחרים מסלול לימודי חשבונאות לתואר ראשון כדאי לבדוק מהם נושאי הלימוד ואילו התמחויות המוסד האקדמי מציע. תוכנית הלימודים במחלקה לכלכלה וחשבונאות באוניברסיטת אריאל פותחת לסטודנטים פתח רחב יותר לעולם הפיננסי ומאפשרת התמקצעות בשני התחומים – הכלכלה והחשבונאות. במהלך הלימודים הסטודנטים לכלכלה וחשבונאות רוכשים ידע תיאורטי מקיף ומעמיק במגוון נושאים ונהנים גם מארגז כלים שימושי המשרת אותם הן כרואי חשבון והן ככלכלנים במגזר הציבורי והפרטי.