אם אתם סובלים מאובדן כושר עבודה כדאי שתכירו את הזכויות שלכם! הידעתם? באפשרותכם לקבל קצבה חודשית גם מקרן הפנסיה מלבד קצבה לאחר גיל פרישה, תרשמו לעצמכם קוראים לזה: פנסיית נכות. 

קרן הפנסיה היא אומנם תכנית חיסכון אך מדובר בפוליסת ביטוח לכל דבר. במסגרת תכנית החיסכון הן העובד והן המעסיק מפרישים סכום כסף מסוים עבור חיסכון ארוך טווח. בנוסף לקרן הפנסיה יש גם רכיב של כיסוי ביטוחי, אשר תקף עד גיל הפרישה. הכיסוי כולל בין היתר גם:

  • פנסיית שארים – ביטוח במקרה של מוות, אשר מיועד למקרים של מוות בטרם עת. במסגרת הכיסוי משפחת העמית תקבל סכום כסף באופן חד פעמי, או לחלופין קצבה חודשית. 
  • פנסיית נכות – פנסיית נכות נועדה לבטח מקרים של אובדן כושר עבודה. זה רכיב חשוב של הקרן ובמסגרתו תשולם קצבה חודשית לעמית במידה והוא סובל מאובדן כושר עבודה ואינו יכול להמשיך בעבודתו. 

מהם תנאי הזכאות לפנסיית נכות?

במידה ואינכם יכולים לעבוד בגלל תאונה או מחלה, או שמצבכם הרפואי והבריאותי התדרדר כתוצאה מרשלנות רפואית, מלבד הגשת תביעות רשלנות רפואית לשם מימוש הזכויות שלכם, תוכלו גם לממש את הזכויות שמגיעות לכם מקרן הפנסיה. תנאי הזכאות נמדדים בהתאם להגדרה של מיהו נכה על פי קרנות הפניה השונות, כאשר נכה מוגדר כמבוטח שאיבד לפחות כ- 30% מכושר העבודה שלו ולכן אינו מסוגל לעבוד בעבודה שלו, כמו גם בכל עבודה אחרת שמתאימה להשכלתו, כישוריו או ניסיונו לפרק זמן של 90 ימים לכל הפחות. 

כיצד מחושב גובה הקצבה?

כאשר מחשבים את גובה הקצבה החודשית שיקבל המבוטח לוקחים בחשבון את דרגת הנכות שנקבעה לו על ידי רופא מטעם חברת הביטוח, גובה השכר שלו והיקף הכיסוי הביטוחי של פנסיית הנכות במסלול הנבחר. 

מהרגע שנקבעו לו אחוזי נכות, העמית פטור מתשלום פרמיות, והקרן תמשיך לשלם עבורו את ההפקדות החודשיות ששילם לקרן הפנסיה. על פי החוק סכום קצבת הנכות אינו יכול לעלות על 75% משכרו של המבוטח. כמו כן יש לקחת בחשבון שקרן הפנסיה רשאית לנכות מהתשלום דמי ביטוח בריאות, מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי וכן תשלומים שקיבל מהביטוח הלאומי או ממשרד הביטחון. 

האם ישנן הגבלות?

אכן. במידה והמבוטח הוכר כנכה אך ממשיך לעבוד ולקבל שכר, והשכר שלו מהעבודה יחד עם הסכום שמקבל מפנסיית הנכות עולה על ממוצע השכר החודשי ב- 12 החודשים שקדמו לנכותו, קרן הפנסיה רשאית לקזז את ההפרש. כמו כן יש לדעת שדרגת הנכות שנקבעת על ידי הרופא תקפה ל- 24 חודשים.

כיצד מגישים תביעה? 

ממש כשם שתפנו לעורך דין המתמחה ברשלנות רפואית כאשר ברצונכם להגיש תביעות רשלנות רפואית, כך מומלץ לפנות לעורך דין מנוסה ומומחה כאשר רוצים להגיש תביעה לפנסיית נכות, ולו רק על מנת לקבל ייעוץ ולבדוק היתכנות. לעיתים חברות הביטוח לא ששות לשלם ועורך דין מקצועי יכול להילחם שתקבלו את הזכויות שלכם. כדי להגיש תביעה יש לבקש את טפסי התביעה מחברת הביטוח הפנסיוני, ולמלא את כל הפרטים. אל התביעה יש לצרף חוות דעת של רופא מומחה וטפסים אחרים נחוצים שתומכים בתביעה. לאחר קבלת התביעה חברת הביטוח תדון בנושא ותקבע אם אכן המבוטח עומד בקריטריונים הנדרשים.