קה"ל

סכון לטווח בינוני. החיסכון בקרן השתלמות מקנה הטבות מס, שניתנות במקביל ובאופן בלתי תלוי באלו של חסכון פנסיוני. נהוג שהמעביד מפקיד 7.5% מהשכר, במקביל להפקדה של 2.5% של העובד. דמי הניהול המרביים בקרנות ההשתלמות הם 2% לשנה מסך הצבירה .משיכת הכספים פטורה ממס במקרים הבאים:

א. בתום 6 שנים ממועד התשלום הראשון לאותו החשבון.

ב. כעבור 3 שנים ממועד התשלום הראשון לאותו החשבון במידה והעובד הגיע לגיל פרישה.

ג. כעבור 3 שנים ממועד התשלום הראשון לאותו החשבון אם הכספים שימשו את העובד לצורך השתלמותו.

ד. במידה ונפטר העובד.להמשך קראה לחץ כאן