כידוע, הפרלמנט הרומני העביר חקיקה שלפיה ניצולי שואה יקבלו קצבה חודשית. כספים אלה, המשולמים בתשלומים חודשיים, מחושבים עבור כל שנת גירוש או מעצר והחלו להיות זמינים לניצולי השואה, גם אלה שאינם אזרחי רומניה היום, אחרי נובמבר 2016. החקיקה החדשה היא מחווה סמלית המחזקת את ההכרה בסבלם של האנשים שעברו את הרגעים החשוכים ביותר בחייהם. אמנם, שום דבר לא יכול לשנות את אירועי העבר, אבל באמצעות מעשה זה, מציע הפרלמנט הרומני מחווה אמתית של אנושיות וכבוד.

ראשית, חשוב לדעת כי…

 1. עד נובמבר 2016, רק ניצולי שואה בעלי אזרחות רומנית, היו זכאים לקבל קצבה זו, אבל היום, גם ניצולים יוצאי רומניה, עשויים לזכות בקצבה זו.
 2. הזכאות יכולה להיות מנת חלקם גם של שאריו של ניצול שואה שנפטר ובחייו היה זכאי לפנסיה זו.
 3. קבלת הקצבה מרומניה, לא מונעת קבלת קצבאות אחרות שהניצול זכאי לקבל (כמו תגמול ממשרד האוצר לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, או מענק חד פעמי ליהודים שחיו תחת מגבלות חופש ברומניה).

מי זכאי לקבל את הקצבה לניצולי שואה מרומניה?

ניצולי שואה שנרדפו על רקע היותם יהודים, ועונים על מספר תנאים:

 1. אנשים יוצאי רומניה – בין אם הם אזרחי רומניה בהווה או היו אזרחיה בעבר.
 2. אלמנים של ניצולי שואה – ובתנאי שמהלך חייו של ניצול השואה שנפטר, עונים על התנאים שנקבעו לקבלת הקצבה, ובתנאי שהאלמנים לא נישאו מחדש.
 3. אנשים שחוו את הרדיפות שמהן סבלו יהודים רבים ברומניה בין השנים 1940 ל-1945:
  1. חיו במחנה ריכוז ובגטו, מחוץ לשטחה של רומניה
  2. במחנה הריכוז נשללה מהם חירותם
  3. פונו או גורשו מביתם ומהמקום בו התגוררו, למקומות אחרים. גם אם היו באותו זמן תינוקות או אפילו עוברים ברחם אימם, ונולדו לאחר הפינוי או הגירוש.
  4. נאלצו לעבוד בעבודות כפייה במה שנקרא ׳גדודי העבודה׳
  5. ניצלו מרכבות המוות

איך אפשר לממש את הזכות לפנסיה מרומניה?

התהליך לקבלת פנסיה מרומניה כרוך בהגשת מספר מסמכים למוסד לביטוח לאומי הרומני:

 • תביעה כתובה – ובה מתוארים הרדיפות שעבר הניצול.
 • צרוף מסמכים נוספים לתביעה הכתובה:
 1. דרכון ישראלי
 2. תעודת לידה
 3. תעודה על שינוי שם – במקרה הצורך (כמו תעודת נישואין לאישה ששם משפחתה שונה).
 4. אישורים שהנפיקה ממשלת רומניה לאחר המלחמה ומעידים על הרדיפות.
 5. תצהיר של 2 עדים, באישור נוטריון – התצהיר אמור לתמוך בתיאור הרדיפות ומתורגם לרומנית.
 6. צילום הדרכונים הרומנים של שני העדים.
 7. תלוש פנסיה
 8. מסמכים המוכיחים את עילת הנרדפות כמו: אישור הצלב האדום, אישור ממשלת רומניה, אישור המכון לחקר היסטוריה יהודית בבוקרשט, או אישור הארכיון הלאומי ברומניה.

הבקשה והמסכים יוגשו ידנית בסניף של המוסד לביטוח לאומי בבוקרשט, באמצעות מיופה כוח מקומי.