הסכמי הפרישה של משרתי הקבע בצה"ל עברו שינויים רבים ומשמעותיים בשנים האחרונות. יש מספר מודלים של הפרשות לחיסכון הפנסיוני עבור אנשי קבע המשרתים בצה"ל, מודל הפרישה מהצבא משתנה בהתאם לוותק של איש הקבע ולתפקידו. לכן, לפני הפרישה מהצבא מומלץ לפנות לחברה המתמחה בייעוץ מס ובתכנון כלכלי כדי לעשות סדר בנושא וכדי להיערך נכון מבחינה פיננסית לקראת הפרישה מהצבא.

מודל הפנסיה התקציבית למשרתי קבע בצבא

מנגנון הפנסיה התקציבית למשרתי הקבע בצבא זוכה לביקורת רבה בציבור. מנגנון הפנסיה התקציבית רלוונטי רק עבור אנשי קבע שהתחייבו לשירות קבע בצבא לפני 31 בדצמבר 2003. משרתי קבע הכלולים במודל זה צוברים כ-2% מהשכר החודשי שלהם עד יציאתם לפנסיה, כאשר משרתי קבע הכלולים בהסדר הפנסיה התקציבית לא צריכים להפריש סכום מסוים לחיסכון בקרן פנסיה כפי שנהוג במגזר הפרטי, ולמעשה נטל ההפרשה לפנסיה מוטל רק על משרד הביטחון.

לפי מודל הפנסיה התקציבית, משרת קבע הפורש מהצבא זכאי לקצבה חודשית בשיעור של 70% מהשכר שלו בצה"ל, הוא זכאי לקצבה החודשית עד ליום מותו. זו הטבה משמעותית למשרתי קבע לכן אין זה פלא כי רבים רוצים לשרת בקבע בצבא וליהנות מכל היתרונות של הפנסיה התקציבית.

בסוף 2003 השתנו כללי המשחק וממשלת ישראל אילצה את צה"ל לעבור למודל הפנסיה הצוברת. במודל של פנסיה צוברת נאלצים משרתי הקבע בצבא לספוג הפרשה בגובה 7% מהשכר ברוטו, הכסף מופרש לקרן פנסיה המשווקת לכל האזרחים (שכירים ועצמאים), בעוד המעסיק, כלומר צה"ל, מפריש את חלקו בגובה 13.5% מהשכר ברוטו של איש הקבע. 

הכספים המופרשים לקרן פנסיה אזרחית וצוברת עבור משרתי הקבע נצברים בקרן. משרתי קבע המגיעים לגיל הפרישה במשק (62 לנשים ו-67 לגברים) מקבלים קצבה חודשית, כמו חוסכים אחרים. חשוב להדגיש כי בפנסיה התקציבית משרתי הקבע זכו לקצבה חודשית מיד עם שחרורם מהצבא וללא תלות בגיל הפרישה במשק הישראלי.

בעקבות הרעת תנאי הפנסיה למשרתי קבע החליטו במשרד האוצר ובצה"ל להציע פנסיית גישור עד הגעת איש הקבע לגיל הפרישה הנהוג במשק. ההסכם על פנסיית גישור למשרתי קבע נחתם ב-2008 ובגלל מנגנון החישוב הייחודי רוב הפורשים מהצבא שטרם הגיעו לגיל הפרישה במשק זוכים לפנסיה גבוהה הקרוב מאוד לגובה הפנסיה התקציבית.

החל מ-2016 גילו רבים מאשי הקבע שפרשו מהצבא כי הם אינם מקבלים פנסיית גישור כפי שהובטח להם. בצבא טוענים כי הבעיה נגרמת עקב אי הסכמות עם משרד האוצר, ולא מעט ממשרתי הקבע שפרשו מהצבא נאלצים להילחם עם משרד הביטחון כדי לממש את הזכאות שלהם לפנסיית גישור. 

כמו כן, כל משרת קבע העומד לפרוש מהצבא בעתיד הקרוב חייב לקבל ייעוץ מקצועי כדי לממש את מלוא זכויותיו, וישנם היבטי מס בעת הפרישה המחייבים בדיקת כדאיות ותכנון מס מקצועי כדי לבחור את מסלול המיסוי המיטבי ולהגדיל את הפנסיה החודשית.