לפי חוקי הביטוח הלאומי, עובד שנעדר מהעבודה בגלל יציאה לחופשה שנתית או בגין מחלה, יהיה זכאי להמשך ההפקדות לחיסכון הפנסיוני שלו. באופן דומה מוסדרים גם זכויותיהם של עובדים שיוצאים לשירות מילואים או נשים בחופשת לידה ובשמירת היריון. אבל, מי לא מוזכר בתקנות המסדירות את המשך ההפקדות הפנסיוניות? עובד שנעדר מהעבודה בגין תאונת עבודה. 

תקנות המוסד לביטוח לאומי לא התייחסו להמשך ההפקדות לפנסיה במקרה של עובד שנפגע בתאונת העבודה, אך בית המשפט התייחס לאותם עובדים שהוכרו כנפגעי תאונות עבודה ומבקשים שהמעביד ימשיך להפריש את חלקו לחיסכון הפנסיוני שלהם. וכך פסק השופט ד״ר יצחק לובוצקי בפסק דין תע״א 3488-07:

״משלא קיימת הסכמה ברורה מראש, אימתי מחויב מעביד להמשיך ולהפריש ל׳קרן פנסיה׳, הדבר ייעשה כל אימת שממשיכים להתקיים יחסי עובד ומעביד, ובלבד שהפסקת העבודה בפועל הייתה בעל כורחו של העובד ומטעמים הקשורים בעבודתו."

פסיקה זו מסתמכת על ההנחה שמלכתחילה, מקרה שהוכר כתאונת עבודה משמעו הכרה בקשר בין הפגיעה לבין העבודה. לכן, כל עוד המעביד ממשיך להעסיק עובד זה, הוא מחויב למנוע כל פגיעה נוספת בו, על ידי הפסקת ההפקדות בחיסכון הפנסיוני של העובד.

מה נחשב לתאונת עבודה?

דוגמאות למקרים אשר מוכרים כתאונת עבודה, לפי סעיף 80 לחוק:

  • תאונה שהתרחשה תוך כדי עבודה – בין אם בזמן העבודה ו/או במקום העבודה.
  • תאונה שהתרחשה עקב העבודה – כמו גם בגלל סיכונים במקום העבודה.
  • תאונה שהתרחשה בדרכו של העובד לעבודה או בדרכו מהעבודה אל ביתו (ביתו או המקום בו ישן, או בדרכו ממקום עבודה אחד למשנהו).
  • תאונה שהתרחשה בעת העבודה במקום העבודה או בסמוך למקום העבודה, תוך כדי ניסיון להציל גוף או רכוש או בניסיון למנוע נזקים לגוף או לרכוש.
  • תאונה שהתרחשה בזמן העבודה אבל לא בגלל העבודה, אם אדם אחר פגע בעובד באמצעות חפץ שנמצא במקום העבודה או בסמוך אליו (ובלבד שהעובד שנפגע לא תרם בעצמו לפגיעה).

ביטוח אובדן כושר עבודה – משחרר מהפקדות 

איך קשור החיסכון הפנסיוני לאובדן כושר עבודה? אחד הרכיבים בקרן הפנסיה של העובד הוא ביטוח המכסה מקרה של אובדן כושר עבודה. מרכיב זה אמור להבטיח שהעובד יקבל קצבה חודשית אם מצב בריאותו לא יאפשר לו להמשיך לעבוד ולהתפרנס.

המשמעות של ביטוח אובדן כושר עבודה היא שמדי חודש בחודשו, מופרש סכום מסוים מדמי הביטוח הפנסיוני של העובד ומועבר לביטוח לכיסוי מקרה של אובדן כושר עבודה. עובד עם קרן פנסיה שכוללת גם כיסוי אובדן כושר עבודה, יקבל שחרור מהפקדות. משמע, ההפקדות השוטפות לפנסיה יועברו על ידי חברת הביטוח במקום על ידי העובד והמעביד. כך יכול השחרור מהפקדות להחליף את ההפקדות שהעובד והמעסיק חייבים להעביר בתקופה בה העובד נעדר מהעבודה.

>> זקוקים לייעוץ משפטי בנושא?  לחצו כאן.