בתחילת שנת 2008 נכנס לתוקפו חוק פנסיה חובה במדינת ישראל. חוק זה הסדיר את כללי קרן הפנסיה והפרשות אליה או אל ביטוח המנהלים וקבע שהפרשתם מחייבת את המעסיק ולא מוגדרת עוד כהטבה. בשנים שקדמו לחוק, ההפרשה לקרן פנסיה או לקרן ביטוח מנהלים הייתה מוגדרת כהטבה הניתנת לעובד ע"י המעביד. החוק, שמבסס ומכיר בחשיבותה של קרן הפנסיה, מגדיר כי הפרשת תשלומי קרן פנסיה מחייבת כל מעסיק באשר בתנאים שנקבעו, ואי הפרשתה מוגדרת כעבירה על חוקי העבודה.

כל עובד זכאי לפנסיה

על פי חוק הפנסיה, או בשמו המלא "ההסכם הקיבוצי הכללי לביטוח פנסיוני מקיף במשק" כל עובד זכאי להפרשת כספים אל קרן הפנסיה שלו מהעביד, לאחר שישה חודשי עבודה רצופים באותו מקום העבודה, ואם הוא מעל גיל 21 ואין לו קרן קודמת (ובנאי שעומד גם בתנאים נוספים שאת פירוטם ניתן למצוא אצל חברות הביטוח השונות וברחבי האינטרנט). ההפרשות לפנסיה מהוות אחוז קבוע מראש מכל משכורת של עובד, ומופרשות הן ע"י העובד והן ע"י המעביד בכל חודש אל קרן הפנסיה או אל קופת גמל כגון ביטוח מנהלים עפ"י בחירת העובד.

משכורת חודשית לאחר הפרישה…

קרן הפנסיה היא למעשה קרן אשר מוחזקת בידיי חברת ביטוח, בה מצטברות ההפרשות, ואשר נפתחת למימוש בגיל הפרישה. לאחר פתיחה, מקבל הפורש סכום חודשי של כסף, הנקבע בהתאם להיקף עבודתו, שנים שעבד וגובה משכורתו.

הפנסיה מאפשרת מעין משכורת חודשית גם לאחר שמפסיקים לעבוד, והיא חיונית והכרחית להמשך של אורח חיים תקין ושלם לאחר הפרישה. כל עוד עבד העובד במקום עבודה לתקופה של מעל חצי שנה, יפרשו הכספים כחוק. אך אם נקלע לתקופה בה לא עבד, תיכנס הקרן למצב "ריסק" ובה יאלץ העובד לשאת בכל נטל ההפרשה על מנת להמשיך את קיומה של הקרן, או למשוך את הכספים הצבורים בה במחיר של הפסד הריביות והתגמולים.

אופציה נוספת, ביטוח מנהלים!

ביטוח מנהלים הוא אופציה לצבירת דמי הפנסיה, אך התנהלותו שונה מהתנהלותה של קרן פנסיה. גם ביטוח המנהלים מוחזק בידי חברת הביטוח והכספים מופרשים אליו באופן דומה, אך כאן התנאים לשחרור הכסף הם שונים,, ובנוסף מתנהלת קרן ביטוח המנהלים כמו ביטוח אישי, בביטוח מנהלים הכספים המופרשים הם לטובת ביטוח בריאות, מצב של אובדן כושר עבודה, מוות ומצבים נוספים, כך ששחרורם אינו מותנה בהכרח בהגעה לגיל הפרישה.

חוק הפנסיה חובה הוא חוק חשוב שיש בו להבטיח שמירה על איכות חיים ותפקדו בגיל מבוגר, בין אם בהפרשה לביטוח מנהלים או לקרן פנסיה. אנא הקפידו להיוועץ עם גורם מקצועי מוסמך המתמחה בתחום, בשלב בו תרצו לקבל החלטות חשובות בנושא זה.