כאשר ניתן צו עיקול בהוצאה לפועל, מטרת הצו היא להגביל את השימוש בנכסי החייב. הוא אינו מסדיר את חובותיו ואינו עומד בתשלומים החודשיים שנקבעו לו ועל כן ניתו לו צו עיקול. בפועל מה שקורה הוא שאם נפתח תיק בהוצאה לפועל והחייב לא מסדיר את החובות שלו, אז אפשר למכור את הרכוש שעוקל לו וכמו כן באמצעות הכספים שיתקבלו ממכירת הרכוש, להסדיר את החוב.

התהליך בגדול מתנהל ככה: קודם נפתח תיק בהוצאה לפועל. לאחר מכן, יש נשלחת אזהרה לחייב על חובותיו. במקרה ומדובר על חובות לאחרים, אז הם רשאים להגיש בקשה לרשם ההוצאה לפועל. במסגרת הבקשה, הם יכולים לבקש לעקל נכס מסוים של החייב, את כלל נכסיו או נכס של החייב שנמצא אצל גורם צד ג'. כל האמור נכון וכל זאת בתנאי שלא נפרע החוב והוכחה אי עמידה בתשלומים חודשיים.

עיקול כספים של קופות גמל

גם אם יש צו עיקול, אין זה אומר שניתן לעכל כל נכס. לדוגמה, אם מדובר על עיקול כספים המופקדים בקופות גמל, אז על פי סעיף 26 לחוק פיצויי פיטורין, יש הגבלות על עיקול כספים אלה. מדובר על כספים השייכים לקופות גמל או הנמצאים בקופת פיצויים של החייב או החייבים.

על פי דברי החוק נקבע שכספים שמופקדים לצורך חיסכון פנסיוני, אינם ניתנים לעיקול. במקרים מסוימים ניתן לעקל אותם ורק במידה ותתגבש זכותו לקבל את הקצבה החודשית שלו כאשר יגיע לגיל פרישה או במקרה של נכות או מוות שיזכו אותו ואת בני משפחתו בקבלת קצבה מדי חודש. כך נבהיר שכל עוד הכספים מופקדים לצורך תשלום קצבה, לא ניתן להשתמש בהם ובטח לא לעקל אותם. אגב, גם אם החייב החליט למשוך את הכספים לפני גיל פרישה ולהפקיד אותם בחשבון הבנק שלו, עדיין לא ניתן לבצע עיקול.

עיקול פנסיה תקציבית בהוצאה לפועל

כספי הפנסיה מוגנים חלקית מפני עיכול ומה הכוונה? אפשר לעקל קצבה כזאת, אך יש להבטיח כי יישאר אצל החייב סכום גבוה מסכום השווה לגובה שכר העבודה או למחצית מסכום הקצבה החודשית. כך גם לגבי קצבאות נכות המשולמות במסגרת בפנסיה תקציבית.

כאשר החייב מקבל את הקצבה, אז אפשר להגיש בקשה לרשום הוצאה לפועל ולבקש עיקול על הכספים. כלומר, במידה ומתקבל סכום חודשי, אז הוא יעוקל. מה שכן, הסכום הכללי שיש בקופה או בקרן לא יעוקל. כאן נזכיר שוב, בכל מקרה לא ניתן לעקל את כל הקצבה. יש להשאיר סכום מינימאלי אצל החייב (זאת על פי הקבוע בחוק).

ייצוג משפטי מול הוצאה לפועל

ישנם מקרים שאינם פשוטים לפתרון ועל כן מומלץ להיעזר בעורך דין הוצאה לפועל. אם נפתח כנגדכם תיק בהוצאה לפועל, עליכם לקבל ייצוג משפטי. קראו המלצות על עורכי דין המתמחים בהוצאה לפועל, בדקו כמה שנות ניסיון יש להם בתחום ובחרו לכם עורך דין עליו תוכלו לסמוך וכזה שידאג לייצג אתכם כמו שצריך, כך שהתיק בהוצאה לפועל ייסגר כמה שיותר מהר.