כספי פיטורים וכספי פנסיה כוללים סכומים גדולים ומשמעותיים המשולמים על ידי המעסיק לעובד או לעובדים. על כן, מתעוררת לא פעם השאלה, האם ניתן לעקל את הכספים הללו ובמידה וניתן לעקל באילו נסיבות זה בכלל אפשרי. על פי חוק לפיצויי פיטורים שנחקק בשנת 1963, נקבע כי לא ניתן לעקל את הכספים הבאים: כספים ששולמו במקום פיצויי פיטורים, כספים שהופקו לפי סעיף 20 ו-21 לחוק זה, כספים ששולמו לקופת גמל לתשלום פיצויי פיטורים וכספים ששולמו או הופרשו לקופת גמל לקצבה. הכספים הללו לא יכולים להיות מעוקלים וזאת על מנת להבטיח את הביטחון הסוציאלי לא רק של העובד אלא גם של בני משפחתו.

עוד נקבע על פי פסיקה, שלא ניתן לעקל את כספי הפנסיה או כספי הפיצויים, אלא במועד בו העובד רשאי לממש אותם ולמשוך אותם בפועל. כלומר במידה והעובד מושך את כספי הפנסיה למשל, באמצעות קבלת קצבה פנסיה חודשית, אז יכול להיות שכן ניתן לעקל את הכספים הללו.

איך מעקלים כספי פיצויי פיטורים?

כפי שהוזכר לעיל, את הכספים ניתן לעקל רק במקרה והעובד מממש ומושך אותם בפועל. יחד עם זאת, נדגיש גם שיכול להיות מצב בו העובד מקבל את פיצויי הפיטורים ישירות מן המעסיק שלו ולא באמצעות קופת גמל או קרן פנסיה ואז ניתן לעקל את הכספים הללו כבר מהמועד שהמעסיק סיים לשלם אותם. אגב, גם אם הסתיימו יחסי עובד מעביד והכספים לא שולמו בפועל לעובד והם עדיין נמצאים אצל המעסיק, גם אז הכספים הללו יכולים להיות מעוקלים.

איך מעקלים תשלומי פנסיה?
במסגרת החוק, כל מעסיק מחויב להפריש כספים לקרן פנסיה לעובדים שלו. כל עוד מבוצעת הפרשה חודשית והעובד עדיין לא מושך את הכספים הללו, אז אלו לא ניתנים לעיקול. כאשר העובד מגיע לגיל פנסיה, אז ניתן לעקל את הקצבה החודשית. כאן חשוב לציין שלא ניתן לעקל את כל הקצבה החודשית שהוא מקבל, אלא יש להישאר בידי העובד סכום מינימאלי על פי הקבוע בחוק.

עוד נוסיף בעניין, שכספים שאינם כספי פיצויים אבל כן כספים שמופקדים בקופת גמל ואינם מיועדים לפנסיה, גם הם ניתנים לעיקול בכל זמן. כלומר מרגע שהעובד הגיע לגיל פנסיה, ניתן לעקל אותם בבת אחת כסכום חד פעמי.

עיקול כספים – התייעצות עם עורך דין מתאים

תהליך העיקול של הכספים מבוצע על סמך הליך שנקבע בבית המשפט או בלשכת הוצאה לפועל. חשוב מאוד להתייעץ עם עורך דין הוצאה לפועל במידה ואתם נמצאים במצב בו יש אפשרות סבירה לעיקול הכספים שלכם. מומלץ לבחור עורך דין מקצועי עם ניסיון בתחום. כך תדעו שיש לכם ייצוג מלא בבית המשפט וכמו כן בלשכת הוצאה לפועל.