חשוב שתדעו – החל משנת 2008, זה כבר כמעט עשור, מחויב בישראל כל מעסיק על פי חוק בהפקדות חודשיות קבועות לכל עובד, לטובת ביטוח פנסיוני. אי ההפקדה של הסכמים החודשיים לחיסכון הפנסיוני של העובד היא במקרים מסויימים עבירה פלילית, וכמובן – חושפת את המעביד לתביעת פיצויים בסכומים גדולים. מחודש ינואר 2017, סך שיעור ההפרשות מהשכר ברוטו לטובת הביטוח הפנסיוני הוא 18.5%, מתוכם רק שישה אחוזים על חשבון העובד והשאר – על חשבון המעביד. מעסיקים שעדיין מנהלים את חשבות השכר שלהם באופן ידני, נאלצים להתמודד עם חישובים מורכבים ולא רק זאת – לא אחת, מגלים עובדים מאוחר מידי, כי ההפרשות לטובת החיסכון הפנסיוני שלהם בוצעו באופן לא רציף או בסכומים מופחתים ביחס לשכר שלהם.

הבחירה להשתמש בכל תוכנת שכר, מאפשרת למעסיק הרבה יותר מאשר רק חיסכון בזמן ואפס "טעויות אנוש", הן בסכומים המשולמים לעובד, והן בהפרשות לטובת כל ביטוח פנסיוני שייבחר (קרן פנסיה, קופת גמל, או ביטוח מנהלים). תוכנת שכר מבצעת את החישובים – ולעיתים אף את ההפרשות לחסכונות בפועל, באופן אוטומטי וחף משגיאות.

ההפרשה הפנסיונית היא חובתו של המעביד

לאחרונה, התקבלה תקנה חדשה המחייבת את בתי ההשקעות המנהלים את החסכונות הפנסיוניים להודיע לעובד, באמצעות הודעת סמס או הודעה לכתובת המייל המעודכנת בפרטיו, על אי הפקדה של כספי החיסכון החודשי לחיסכון הפנסיוני. החובה המוטלת על מעסיקים להפריש כספים לטובת חיסכון פנסיוני עבור כל עובד הינה חובה על פי חוק, ומעסיק שלא ינהל את ההפרשות לפנסיה עבור כל עובד באופן עקבי ובסכומים המתאימים על פי תלושי השכר שלו – חשוף הן לתביעה אזרחית לפיצויים מצד המעביד, והן להליכים פליליים במקרים מסויימים.

שכירים? אתם זכאים לבחור אחרת

לא פעם, אנחנו מגלים כי העובדים השכירים אינם בקיאים כלל הן בתנא החיסכון שלהם לפנסיה והן ברצף ההפקדות המבוצעות על שמם – וחבל. בירור תנאי החיסכון שלכם לפנסיה, כמו גם ניוד החיסכון לפנסיה במידה והתנאים, דמי הניהול או התשואה שאתם מקבלים אינה מספקת – הם אפשריים לכם בכל עת. אל תשאירו את החיסכון הפנסיוני שלכם, על פרטיו, להחלטות שרירותיות של המעביד או ארגון העובדים. עכשיו הזמן לברר מה מצב החסכונות הפנסיוניים שלכם, לבדוק אם התנאים עבור החיסכון החשוב הזה הם מיטביים בבית ההשקעות בו מנוהל חשבון הפנסיה שלכם – ובמידת הצורך, לנייד את סכומי החיסכון הפנסיוני שלכם, לחברה משתלמת יותר.