חוקי הירושה הם לא דבר פשוט, ואחת השאלות הכי חשובות הן למי מגיעים כספי הפנסיה של המנוח. באופן כללי, כאשר אנחנו פותחים קרן השתלמות, קופת גמל או ביטוח מנהלים, אנחנו נדרשים למלא גם את רשימת המוטבים שיקבלו את הכספים שלנו במקרה של מוות.

במידה ולא נקבעו מוטבים, מי שיקבל את הכספים עשויים להיות היורשים החוקיים, אך במקרים ספציפיים של קרנות פנסיה, השאירים עשויים לגבור עליהם והמשמעות היא שהיורשים ובני המשפחה יצטרכו לחכות מספר חודשים עד שהצוואה תאושר.

אם אתם רוצים להיות בטוחים שהכספים שאותם אתם צוברים יועברו ליורשים שלכם בלי מכשולים בדרך, עדיף לפנות אל עורך דין צוואה שינסח את הצוואה שלכם בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים. אבל מה קורה ברוב המקרים?

קביעת המוטבים

את המוטבים רושמים בדרך כלל עם פתיחת הקרן. ליד כל מוטב יש לציין פרטים מלאים ותעודת זהות של המוטב, מהי מידת הקרבה שלו לעמית ומהו החלק היחסי שיקבל. אם המוטב אינו תושב ישראל, יש למלא את מספר הדרכון שלו או מספר אחר שנשאר קבוע ויאפשר זיהוי וודאי (למשל, מספר ביטוח לאומי).

אם לא ידוע מיהם המוטבים שנרשמו בעת פתיחת הקרן, ניתן לפנות לחברה המנהלת ולבקש את הפרטים (הם לא רשומים בדו"ח השנתי).

תגמולים לעומת פיצויים

בקופת גמל או ביטוח מנהלים, כספי התגמולים אינם חלק מן הירושה ולכן המנוח יכול כאמור לחלק אותם כרצונו, ולא בהכרח ליורש החוקי. הם מתקבלים כסכום חד פעמי. במידה ולא נרשמו מוטבים, התגמולים יועברו ליורשים אשר נרשמו בצוואה או על פי דין במידה ולא נכתבה צוואה.

המוטבים בביטוח חיים יכולים להיות שונים והדין החל עליהם הוא זהה.

לגבי כספי פיצויים שהופקדו על ידי מעסיק שהיה לו יחסי עובד מעביד עם הנפטר, הרי שאלו יועברו לשארים ולא ניתן לקבוע עבורם מוטבים. במקרים ויחסי העובד – מעביד הסתיימו והכספים לא נמשכו או שוחררו, הפיצויים יעברו ליורשים החוקיים.

השאירים מוגדרים כבת או בן הזוג שחיו עם המנוח לפני פטירתו, בין אם היו נשואים ובין אם היו ידועים בציבור.  להגדרה זו נכנס גם בנו של העובד לעניין גמלאות על פי חוק הביטוח הלאומי.

במידה ולא קיימים שאירים על פי ההגדרות האלו, הכספים יועברו לילדים או ההורים שעיקר פרנסתם היו תלויים בנפטר או אחים ואחיות שגרו בביתו שנים עשר חודשים לפני פטירתו. הפיצויים יופקדו בבית דין לענייני עבודה והחלוקה תתבצע על פי מצבם הכלכלי של כל אחד והתלות שלהם בנפטר.

קרנות השתלמות וקרנות פנסיה

הדין לגבי כספיים שנצברו בקרנות השתלמות הוא זהה לאלו בקופת הגמל או ביטוח מנהלים ולפיכך ניתן לקבוע בעבורם מוטבים.

בקרן פנסיה הדברים מעט שונים. הכספים אמנם עוברים לשארים, אך אלו מוגדרים בתקנון הקרן. בדרך כלל מדובר באלמן  או האלמנה ויתומים עד גיל 21, אם כי לעיתים ההגדרה היא נרחבת יותר. הקצבה בדרך כלל תשולם על בסיס חודשי, להוציא מקרים מיוחדים שרשומים בתקנון הקרן כמו קרנות עם סכומים נמוכים מאוד או מוות בתאונת דרכים.

אם אין שארים בהקשר של קרן הפנסיה, הכספים יועברו כסכום חד פעמי למוטבים שהוגדרו בעת הפתיחה שלה. אם אין מוטבים, הכספים יועברו ליורשים החוקיים. אם קיימים פיצויים, אלו יועברו על פי חוק פיצויי פיטוריןלשארים אל היורשים.

בנוסף, לעיתים קיימים גם תנאים נוספים בהתאם לסטטוס של הנפטר (האם היה פנסיונר שהחל לקבל קצבה או עמית), כך שחשוב לברר זאת עם הגוף שמנהל את הקרן.