האם המעסיק חייב להפריש לפנסיה? מה קורה אם המעסיק לא הפריש לפנסיה שנים רבות? מה אחוזי ההפרשה? במאמר זה תוכלו למצוא תשובות על כל אותן שאלות

חובת פנסיה בישראל

במדינת ישראל כלל המעסיקים חייבים להפקיד סכום מסויים של כסף לביטוח הפנסיוני עבור העובדים שלהם. בשנת 2007 שר התמ"ת של מדינת ישראל חתם על הסכם פנסיית חובה. ב- 2011 נחתם צו הרחבה ששיפר את ההסכם שנחתם ב- 2008 והגדיל את אחוזי ההפקדות. החל מינואר 2017 הפרשת הפנסיה הכוללת עומדת על 18.5%. כאשר 6% אחוזים הם של העובד ואילו היתר של המעסיק.

חשוב לדעת – זכות הבחירה של העובד ועוד

דברים אותם חשוב לדעת בנוגע לזכויות הפנסיוניות של העובד אל מול המעסיק הם שהעובד רשאי לבחור את סוג הביטוח הפנסיוני בו הוא מעוניין, קרי, ביטוח מנהלים, קרן פנסיה או קופת גמל. הוא גם זכאי לבחור את אותו גוף ספציפי אצלו ינוהל הביטוח הפנסיוני שלו. מבחינת החוק, עובד אינו יכול לוותר על ניכוי הפרשות הפנסיה מתוך השכר שלו. 

באם העובד כבר היה מבוטח בביטוח פנסיוני לפני קבלתו לאותו מקום עבודה ובעת קבלתו, הוא זכאי להפרשה לפנסיה כבר מיומו הראשון בעבודה. לגבי כל השאר, בהתאם לצו ההרחבה, ההפרשה לפנסיה תתבצע רטרואקטיבית רק לאחר 3 חודשי עבודה ראשונים אצל המעסיק. דבר נוסף אותו חשוב לדעת הוא שבשום פנים ואופן המעסיק אינו יכול לגבות מהעובד תשלום עבור הטיפול בכל הקשור אל ביטוח הפנסיה.

חישוב הפנסיה – כיצד הוא נעשה?

החישוב של הפרשת הפנסיה תמיד תהיה על בסיס ברוטו שכר הבסיס של העובד או בהתאם לשכר הממוצע במשק (הסכום הנמוך מביניהם כמובן). בנוסף, לא מדובר על ברוטו הכולל שעות נוספות, אלא על השכר הבסיסי. ההפרשה לפנסיה תהיה על בסיס של 12.5% על חשבון המעסיק ו- 6% על חשבון העובד.

מהלכה ליישום – חובת ההפרשה של המעסיק

המעסיק חייב הפרשת פנסיה לעובד שמלאו לו 21 ועובדת שמלאו לה 20. אם עובד הגיע לגיל הפרישה אך החליט להמשיך לעבוד, חובה להפריש לו תשלומים לפנסיה. אם מדובר על עובד שהתחיל לעבוד רק מגיל 68 והוא מקבל קצבת פנסיה מעבודתו הקודמת, אין חובת מעסיק להפרשת פנסיה. לעומת זאת, אם הוא לא מקבל קצבה (מלבד קצבה של המוסד לביטוח לאומי), והוא פרש או פוטר טרם גיל פרישת החובה, המעסיק חייב להפריש עבורו לביטוח הפנסיוני. 

מימוש ההפקדה מטעם המעסיק יעשה אוטומטית. אם לעובד לא היה ביטוח פנסיוני, הזכות לביטוח זה תוענק לו רק לאחר חצי שנת עבודה. אם העובד לא עדכן את המעסיק בגוף הפנסיוני אותו הוא בחר, המעסיק יערוך לעובד ביטוח פנסיוני בקרן ברירת מחדל שנבחרה על ידי משרד האוצר.

פנסיה – אובדן כושר עבודה וימי מחלה

יש גם מצבים חריגים, כמו למשל הפקדת פנסיה כאשר העובד מצוי במצב של אובדן כושר עבודה או בחופשת מחלה. כאן חשוב לדעת כי אם העובד קיבל דמי מחלה על הימים בהם הוא היה חולה, המעסיק מחוייב להמשיך ולהפריש פנסיה גם על אותם הימים. באם מדובר על תקופת ההיעדרות ממקום העבודה משום תאונת עבודה או משום כל סיבה אחרת שהובילה לאובדן כושר עבודה חשוב להתייעץ עם עורך דין מומחה לנושאי אובדן כושר עבודה, אשר יאפשר לכם להבין מהם הזכויות שלכם במקרה שכזה. בהצלחה!