שכר מורכב מרכיבים שונים וחישובו הוא תפקידו של חשב שכר. תחום זה עשוי לעניין את מי שרוצים לעסוק בו באופן מקצועי ולמנהלי חשבונות כחלק מהידע המקיף שלהם. על מנת להכין תלוש שכר יש להכיר את כל מרכיביו, לרבות הזכאויות, ההורדות, המסים השונים, היקף המשרה או חלקיותה.

קורס חשב שכר מוצע במקומות שונים. רצוי לבחור מוסד לימודי, אשר לימודי התחום נעשים בו בפיקוחם של משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים. מחשיבות השכר נובע ההכרח בידע ובדיוק, שהרי איש מאתנו לא רוצה ששכרו יופחת בשל טעות בחישוב.

נושאי הלימוד

הקורס כולל לימוד עיוני ומעשי, ונושאי הלימוד בו הם: הכנת תלושי שכר, סימולציות, תרגולים וחישובי שכר במתווים שונים, הלנת שכר, גילום שכר, ניכויי חובה, מרכיבי שכר עבודה, רישום השכר בהנהלת חשבונות, קופות גמל, ביטוח מנהלים, קרנות השתלמות וכל הרכיבים המופיעים בתלושי שכר, תכנוני מס,  כלי בקרה והכנת דוחות, חוק הביטוח הלאומי (עקרונותיו, זכאות לביטוחים שונים, הכנסות חייבות במס וכאלה שפטורות ממנו), תכנית ממוחשבת לעריכת חישובי שכר בתוכנות ייעודיות, ביטוח פנסיוני.

שכר עבודה ודיניה

חשבי שכר נדרשים לידע בנושא דיני העבודה, הכולל את משמעות החוק, דמי הבראה, חופשה ומחלה, הגנת שכר ועוד. כמו כן עליהם להכיר את הטפסים השונים המוגשים לרואי החשבון וליועצי המס ובהם הטפסים שמספריהם 101, 102 ו-161.חשבי שכר עשויים להידרש גם להיבטי מיסוי והיבטים משפטיים לכן נדרשת הכשרתם גם בנושאים חשובים אלה.

חישוב מקצועי ומדויק של השכר חשוב ביותר לא רק מאחר שהוא קובע את סכום הכסף הפנוי שיוותר בידיו של העובד והכספים שייצברו לזכותו בקופות השונות, אלא משום שהפנסיה העתידית שלו נגזרת מגובה המשכורת בכלל ומהמשכורות האחרונות בפרט. חישוב לא מדויק עלול לפגוע בזכויות.

מקצוע המחייב דיוק מרבי

תפקידו של חשב שכר  מתאים למי שחשוב לו הסדר והדיוק. זהו מקצוע שאין בו שולי טעות, היות לטעויות יש מחיר ומי שעלולים לשלמו הם האנשים שחשבי השכר מופקדים על רישום הנתונים בתלושים שלהם. הוא מחייב יסודיות, הקפדה על כל פרט, ערנות מתמדת ורמה גבוהה ביותר של אחריות ומחויבות.

תפקידו של חשב השכר הוא אפוא תפקיד מוגדר. חשוב להבין היטב את החוקים והכללים ואת כל המשמעויות הנלוות לתחום השכר, שאינו מתמצה, כפי שניתן להיווכח מסקירה זו, רק מהשורה התחתונה. שורה זו היא תוצאה של פרמטרים רבים, מהם מורכבים ביותר, ולכן חשב השכר הוא מי שנדרש לעבודה יסודית ומוקפדת. זו עבודה שאין בה "בערך". זו עבודה שאין בה פשרות ועיגולי פינות. זו עבודה מדויקת. בתלוש השכר יש אולי אותיות קטנות אבל על חשב השכר להיות מסוגל להסביר כל פרט ועל נתון בתלוש השכר, כל סכום, כל מספר.