תוכנית עסקית מאפשרת למעשה ניתוח שיטתי של העסק למטרת גיוס הון או התייעלות עסקית. כאשר אנו מכינים תוכנית עסקית בעבור העסק שלנו עלינו לכלול בה כל הוצאה וכל הכנסה צפויה. אם לא נעשה זאת, אנו עתידים להיתקל בעתיד באי עמידה ביעדים אותם הגדרנו מראש בתוכנית העסקית וכמו כן בקשיים תזרימיים. הדבר עשוי לשבש את תהליך ההתייעלות העסקית ואף לפגוע בביצועים.

לכן, בבואנו להכין תוכנית עסקית, הכרחי לקחת בחשבון סעיפי הוצאות כמו הפרשות סוציאליות של המעסיק ובדגש על ההפרשות לפנסיה. ההפרשות הסוציאליות עומדות נכון להיום על כ-25% משכר הברוטו של העובד. ההפרשות לפנסיה, החל מחודש ינואר 2017, עומדות על 18.5% משכר המועסק כאשר 6% הם על חשבון העובד והיתרה על חשבון המעסיק. על המעסיק להפריש לקרן פנסיה קיימת לאחר 3 חודשי עבודה רציפים או להפריש לקרן פנסיה חדשה לאחר 6 חודשי עבודה רציפים. כלומר, לאחר פעילות קצרה של כמה חודשים, עובדי העסק זכאים להפרשות הסוציאליות ובכללן הפרשות לפנסיה. עם זאת, מעסיקים רבים אינם לוקחים זאת בחשבון בבואם להכין תוכנית עסקית וכך מפספסים שיעור ניכר מהוצאות השכר של העסק.

אי דיוק בפרט זה מעוות את סעיף הוצאות השכר של המעסיק, אשר לעיתים קרובות זהו סעיף ההוצאות המשמעותי ביותר עבורו. אי הכללת ההפרשות לפנסיה בתוכנית העסקית מחטיאה את המטרה לשמה נכתבה, ומעוותת את התפיסה הפיננסית של המעסיק. עיוות התפיסה הפיננסית יכולה להוות גורם מרכזי לדחיית השקעה או לקושי פיננסי כאשר העסק יחל להתפתח ויתקל בקשיים.

אז מי זכאי לפנסיה?

כל עובד מעל גיל 21 או עובדת מעל גיל 20 זכאים להפרשות לפנסיה לפי התנאים האמורים. כמו כן, עובד אשר עבר את גיל הפרישה וממשיך לעבוד זכאי גם כן להפרשות לפנסיה. לכן, חשוב מאוד לא להתעלם מסעיף זה המגדיל את הוצאות השכר ועשוי להשפיע על ההחלטה אודות כמות העובדים אשר ניתן להעסיק.

אם כן, הכללת ההפרשות הסוציאליות הן דבר חשוב אך יש לדעת כיצד לעשות זאת בצורה נכונה. הדבר מורכב יותר עבור חלק ניכר מהעסקים, בהם חלק מהשכר מהווה גילום של בונוסים שונים כמו עמידה ביעדים, בונוסים רבעוניים וכדומה. כתוצאה משינויי השכר החודשיים, אשר תלויים במספר גורמים, עלינו לבצע חישוב זהיר ומדויק בבואנו להכליל את ההפרשות הסוציאליות בסעיף השכר.

לאור האמור לעיל, הכללת הפרשות סוציאליות בתוכנית העסקית היא משתנה קריטי אשר ישפיע על מהימנותה ועל היתכנותה בפועל. התעלמות מסעיף זה או הכללתו אך ללא ידע מקצועי מתאים יוביל, כמצוין, לאי עמידה ביעדים, דבר אשר עשוי להקשות על גיוס השקעות בעתיד ויקשה על התפתחות העסק עקב קושי תזרימי. על כן, אין להקל ראש בהפרשות הסוציאליות בבואנו לכתוב תכנית עסקית איכותית אשר תשרת אותנו בעתיד.