אם אתן נמצאות רגע לפני הלידה או בחופשת הלידה עצמה ותהיתן מה קורה עם ההפרשות לפנסיה שלכם בתקופה זו ומי משלם לכם פנסיה במידה ואתם נמצאות במצב של שמירת הריון, תנו לנו לעשות לכם קצת סדר ולהסביר בצורה מפורטת וברורה מה קורה בפועל.

על פי חוק עבודת נשים, סעיף 7א(א) נקבעו הדברים הבאים: עובדת שנמצאה זכאית לדמי לידה או לגמלת שמירת הריון (לפי חוק הביטוח הלאומי) והיא והמעסיק שלה או רק המעסיק, נהגו לשלם תשלומים לקופת גמל, הרי שהמעסיק שלה נדרש לשלם את ההפרשות גם כאשר היא בגמלת שמירת הריון וכמו כן גם כאשר שולמו דמי לידה. הוא נדרש לשלם את ההפרשות הללו, ממש כאילו עבדה בפועל בתקופות האלה.

הדבר הזה כמובן כפוף לשני תנאים: התנאי הראשון הוא שגם העובדת המשיכה לשלם את התשלומים שכמובן חלים עליה בתקופות הללו וגם במידה ומדובר על תקופה של שמירת הריון, היא הייתה צריכה להשלים אצל המעסיק לפחות 6 חודשי עבודה (לפני תחילת ההיריון) ואילו כאשר מדובר על דמי הלידה, גם הייתה צריכה להשלים לפחות 6 חודשי עבודה ויש לציין שהיו חייבים להתקיים יחסי עובד-מעביד למשך כל תקופת ההיריון.

כאן עוד נציין שלגבי חופשת לידה, חלה על המעסיק חובת הפרשה של 14 שבועות ראשונים, שהם למעשה גם התקופה בה משולמים דמי הלידה מהמוסד לביטוח הלאומי. עובדת שנמצאת בחופשת לידה שנמשכת יותר מ-14 שבועות, יכולה בעצמה להפריש את ההפרשות לפנסיה. הדבר לא חל על המעסיק. אגב, מומלץ להקפיד להפריש את אותן הפרשות, על מנת לשמור על הזכויות.

תקנות עבודת נשים

אם ניקח את התקנות שנכנסו לתוקף בשנת 2008 והן חלות על עובדת שלקחה גמלת שמירת הריון או שקיבלה דמי לידה, יש לפעול כך:

מבחינת המעסיק – הוא ממשיך לשלם תשלומים במועדים החלים עליו (ולא יאוחר מ-7 ימי עבודה) ולפי שכר העבודה של העובדת. הדבר נכון לגבי מצב בו העובדת נמצאת בשמירת הריון.

מבחינת העובדת והמעסיק – אם העובדת נמצאת בחופשת לידה, המעסיק ממשיך לשלם את התשלומים על התקופה שבה העובדת בחופשת לידה וכמובן יעביר אותם במועדים המתאימים לקופת הגמל. מבחינת העובדת, המעסיק ינכה מהשכר את התשלומים החלים עליה, לפני יציאתה לחופשת לידה. את התשלומים הנותרים, העובדת תשלם באמצעות מקדמות, כל זאת על חשבון שכר עבודה שישולם לה על ידי המעסיק ועל פי התקנות המתאימות בחוק להגנת השכר. חובת המעסיק היא למסור לעובדת הודעה מסודרת עם ההוראות המתאימות בתוך זמן קצר.

כאן נזכיר שאם יש חשש לפגיעה בזכויות העובדת, יש לפנות כמה שיותר מהר לייעוץ משפטי אצל עורך דין המומחה בדיני עבודה. במידה ואכן יוכח שיש פגיעה בזכויות והמעסיק אינו פועל לפי החוק, הדבר עשוי להסתכם בקנס גבוה ואף מאסר לאותו מעסיק.