לפני עשור, היה משבר כלכלי במדינת ישראל ובעקבותיו, חלה הידרדרות במצבם של עסקים רבים. עסקים אלו נדרשו לקצץ בהוצאות שלהם עד כמה שניתן. אותו קיצוץ בחלק מהמקרים, בא לידי ביטוי בצורות שונות וכמו כן בפגיעה בזכויות העובדים בחברה או בעסק.

דוגמה מובהקת לכך הייתה שהרבה מהם, הפסיקו להפריש לעובדים הפרשות פנסיוניות הנדרשות על פי חוק. ההפרשות הללו כוללת תשלום לקרן פנסיה, קופת גמל או ביטוח.

מחויבות המעסיק להעברת תשלומים לחיסכון הפנסיוני

על כל מעסיק לבטח את העובדים שלו בביטוח פנסיוני, זאת על פי הסכם קיבוצי או צו הרחבה שחל עליו או שעליו לעשות זאת מתוקף של הסכם עבודה אישי בינו לבין העובד. למעשה, בשנת 2008, נכנס לתוקפו צו הרחבה לביטוח פנסיוני במשק. על פי הצו הזה, חלה חובת ביטוח פנסיוני על כל עובד שכיר, שאין לו ביטוח כזה אם מכוח הסכם קיבוצי ואם מתוך הסכם עבודה אישי. על המעסיק, להעביר לחברת הביטוח המבטחת את העובד, תשלומים בשיעורים הקבועים בהסכם הקיבוצי, בצו ההרחבה או בהסכם האישי שיש לו עם העובד. חלק מהתשלומים יהיו על חשבון המעסיק וחלק יהיו על חשבון העובד.

מה אפשר לעשות אם המעסיק לא משלם כחוק את ההפרשיות הפנסיוניות?

מה שקורה הוא שאם מדובר על מעסיק שהוא חברה בע"מ, אז חובת תשלום ההפרשות למבטח, מוטלת על החברה עצמה ולא על בעל המניות או נושאי התפקידים (מנכ"ל, סמנכ"ל, מנהלי כוח אדם). כאשר יש מצב של אי תשלום ההפרשות הללו, יש עילה לתביעה וכמו כן יכול להיות אפילו מצב בו יהיו מגיעים פיצויים לאותו עובד או עובדים מטעם החברה עצמה. מעבר לכך, מלבד האפשרות של העובד לתבוע את המעסיק, הוא יכול להגיש תביעה נפרדת כנגד החברה המבטחת (קרן הפנסיה או פוליסת הביטוח). כל זאת משום שהזכויות של העובד אצל אותה החברה, מובטחות לתקופה מסוימת, גם אם המעביד שלו נמנע מלשלם את ההפרשות.

אובדן זכויות פנסיוניות

חשוב לדעת שאי תשלום של הפרשות לפנסיה של העובד, יכולה לגרום הפסד של זכויות פנסיוניות לעובד עצמו. כאן חשוב להדגיש שהעובד רשאי להגיש תביעה נגד המעסיק, לא רק בעבור אותם כספים שלא הופרשו לו, אלא גם בעבור הריביות המשוערות שאבדו בגלל אי העברת הכסף לאותו חיסכון פנסיוני המגיע לו על פי חוק.

שורה תחתונה

אם גיליתם שהמעסיק לא מפריש כספים לקרן הפנסיה שלכם, לא חשוב מהי הסיבה, עליכם לפנות כמה שיותר לקבלת ייעוץ פרטני משפטי שיינתן על ידי עורך דין דיני עבודה. כך תוכלו לבחון כיצד להתנהל במקרה האישי שלכם.