דמי ניהול

העמלה שהחוסך משלם בעבור רכישת החיסכון הפנסיוני וניהולו. דמי הניהול מחושבים כאחוז מסוים מהיתרה הצבורה (כמה כסף נחסך עד כה) וכאחוז מסוים מהתשלומים השוטפים לחיסכון. מחיר זה אינו קבוע וניתן למיקוח מול הגוף המנהל. דמי הניהול המקסימליים הם 6% מההפקדה ו-0.5% מהצבירה. להמשך קריאה לחץ כאן.

.