הגיל שבו ניתן לפרוש מעבודה לגמלאות הוא 67 לגברים ו- 62 לנשים. כאשר מגיעים לגיל זה, ניתן לפרוש מהעבודה ולקבל (בכפוף לתנאים הקבועים בדין או בהסכם) פנסיה, כלומר – זהו גיל הזכאות לקבלת פנסיה תעסוקתית. בנוסף, גיל הזכאות ליציאה לפנסיה מוקדמת הוא 60. כמו כן, לקראת שנת 2017 תיבחן העלאה הדרגתית של גיל הפרישה לנשים מגיל 62 לגיל 64. להמשך קריאה כאן