אם הינכם מעסיקים עובד זר שאינו תושב ישראל, אתם נחשבים כמעסיקים של עובד זר ועליכם להגיש דו"ח על אותו עובד ולשלם עבורו דמי ביטוח לאומי, בהתאם לתקנות המפורטות בחוק. אם אתם מעסיקים עובד זר כעובד בית, יהיה עליכם להגיש עליו דו"ח על פי המפורט בסעיף המעסיקים המתייחס עבור ״עובדים ביתיים״.

החוק בישראל קובע מספר תנאים להעסקת עובד זר:

  1. עובד זר זכאי לקבל את אותם תנאי עבודה שמהם נהנה כל עובד ישראלי.
  2. המעסיק נדרש לספק לעובד הזר דיור הולם וביטוח בריאות.
  3. ביטוח הבריאות לעובדים זרים מתייחס גם לימי המנוחה השבועיים ולחופשות שאותם זכאי העובד הזר לקבל (כמו חופשה שנתית, חופשת חג או ימי מחלה).

פגיעה בזכויות העובד הזר מהווה עבירה פלילית שעלולה לגרור אחריה עונש מאסר או קנס גבוה. לפי החוק, לפני שאתם פונים להעסיק עובד זר, חשוב לחתום עימו על חוזה עבודה אשר מפרט את כל הזכויות והחובות החלות על שני הצדדים – גם המעסיק וגם העובד הזר.

זכאות לתנאי עבודה

אזרח זר אשר קיבל אשרה/היתר עבודה בישראל ומועסק על ידכם, זכאי, כאמור לאותם תנאי עבודה שמהם נהנה כל עובד שכיר המועסק במדינה לפי החוק, בין היתר תנאי בסיס כמו חופשה שנתית, ימי שבתון, ביטוח פנסיוני, פיצויי פיטורין, שכר עבור שעות נוספות וכו'. בנוסף לתנאי עבודה אלה, המעסיק חייב לדאוג שלאזרח הזר יהיו תנאי מחיה הולמים וביטוח בריאות.

ומה באשר לביטוח לאומי?

המוסד לביטוח לאומי מספק לעובדים זרים ביטוח במקרה של פגיעת עבודה, לידה, או פיצויים בגין שכר ופיצויים שלא שולמו במקרים כמו פירוק העסק או פשיטת רגל של המעסיק. ביטוח הבריאות שהוזכר למעלה מכסה רק פגיעות שלא קשורות לעבודה עצמה. לכן, כדי לקבל טיפול רפואי ופיצויים, על העובד הזר שנפגע במהלך עבודתו להגיש תביעה לביטוח הלאומי. כדי לעשות זאת, העובד הזר צריך לבקש מהמעסיק שלו את מספר התיק שנפתח בשמו בביטוח הלאומי. מספר התיק יידרש במקרה של אשפוז או במקרים של הגשת תביעות המתבססות על אותה פגיעת העבודה.

במקרים אשר בהם העובד הזר הוא אזרח של מדינה אשר חתמה על הסכמי ביטוח לאומי עם ישראל – עשויים לחול על המעסיק כמה כללים נוספים, כמו כיסוי לביטוח הלאומי, בנוסף לכיסוי ביטוחי אחר וכן ניכויים מותרים נוספים משכרו של העובד. כך או כך, מומלץ ליצור קשר עם המוסד לביטוח לאומי כדי לוודא את המצב לאשורו, בהתאם למאפיינים הספציפיים של העובד הזר שאתם מעסיקים בעסק שלכם.