בכל חברת ביטוח או חברה כלכלית קיימים חשבונות ישנים המכילים כספים ללא דרישה. תחום החסכונות הכספיים וחסכונות פנסיוניים לא היה מוסדר בעבר כפי שהוא היום ולכן נושא כספים אבודים מעורר את עניין הציבור היום.

חשבונות קטנים שהכילו חסכונות מועטים נפתחו על שמות אנשים ללא ידיעתם, כגון חשבונות חיסכון שנפתחו לילדים על ידי ההורים, אך נזנחו עם השנים.

במקרים אחרים, אנשים החליפו מקומות עבודה והותירו אחריהם קופות גמל מבלי להעביר איתם את הקופה למקום החדש, מתוך שכחה או מתוך אמונה שהיות והיא מכילה כספים מועטים בלבד, פשוט לא שווה לטרוח.

אך היום המצב שונה

בשנת 2005 הכנסת פרסמה סקירה מקיפה הנוגעת למצב הכספים האבודים בארץ. סקירה זו לא כללה מספרים מדויקים, אך ההערכות הן שהסכום הכולל מגיע למיליארדי שקלים. כספי הציבור מנוהלים על ידי גופים כגון חברות ביטוח, חברות כלכליות, בתי חולים, קרנות פנסיה, ארגונים עסקיים גדולים, קליניקות, חברות ממשלתיות, רשויות ממשלתיות, ובנקים.

כספים שנותרים בקופות השונות ללא דרישה מהווים מקורות רווחים משמעותיים לחברות המנהלות אותם, ומשיכת הכספים מהקרן, עלולה, כמובן לפגוע ברווחיות הגופים.

חברת שירותי איתור כספים אבודים מבצעת תהליך מעמיק של מעקב אחר חשבונות שונים והשבת הכספים האבודים לבעליהם, גם אם הפרטים המצויים בידיכם הם מועטים או חסרים. לכן אל תוותרו על הסיכויים להשיב לבעלותכם את הכספים האבודים שלכם.

חשיבות איתור כספים אבודים

כספים אבודים נחשבים לכספים שבעלותם אינה ידועה, שנשכחו על ידי בעליהם, או שבעליהם אינם זוכרים את המיקום המדויק שלהם. כך או אחרת, הכספים האלו קיימים בקופות השונות ורק ממתינים לדרישתכם.

על מנת לאתר כספים אבודים, יש לתת את הדעת על כל החשבונות, החסכונות והביטוחים שנפתחו בעבר, כולל כספים ששייכים לבני משפחה שנפתחו. הניירת יכולה להיות שמורה עמוק במגירות, בארונות, או בתיקיות שונות, וכל קצה חוט יכול לסייע לאתר את הכספים.

מטרת איתור כספים אבודים

מאות אלפי אנשים בארץ רשומים כבעלים אמיתיים על כספים אבודים, וניתן גם לאתר כספים ששייכים לאנשים שנפטרו, ולהשיבם לבני המשפחה. הדרישה הממשלתית הנוכחית מהגופים המנהלים את הקופות השונות היא לנקוט בכל הצעדים הדרושים על מנת להשיב את הכספים האבודים לבעליהם.

אנשי מקצוע כלכליים לוקחים את כל הפרטים שתוכלו לספק להם, באמצעות מילוי טפסי שאלונים הנוגעים למקומות העבודה בהם הועסקתם לאורך השנים, פוליסות ביטוח ישנות שרכשתם, וכל הפרטים שתוכלו לספק, העשויים לרמוז קיום חשבונות ישנים עם כספים שרשומים על שמכם.

האופן בו מתבצע שירות איתור כספים אבודים

ניתן לבצע את התהליך באופן עצמאי, אך זוהי משימה מורכבת שעלולה להוביל לייאוש. יותר משבע מאות קופות כלכליות פועלות היום בארץ, כולל חשבונות רדומים בבנקים השונים ותכניות חסכון שונות.

היות ואבד הקשר עם בעלי הכספים האבודים, והדוחות הכספיים נשלחים, או לא נשלחים, למקומות שבעלי הקופות כבר אינם מתגוררים בהם, חשוב לקבל את השירותים של אנשי המקצוע המומחים באיתור כספים אבודים על מנת למצוא את הכספים והנכסים האבודים. אנשי מקצוע אלו פועלים בכפוף לתקני עבודה ברורים וקפדניים המבטיחים את השבת הכספים לרשותכם.