כספי הפנסיה הם חיסכון לכל דבר ועניין, כאשר החוק בישראל כיום מחייב הן שכירים והן עצמאיים בהפקדת כספים קבועה וביחס לשכר בפועל לקרנות הפנסיה. קרן הפנסיה ניתנת לפדיון עם גיל הפרישה ובהתאם לאופי ותנאי הקרן, כאשר כל משיכה מוקדמת יותר של הכסף כרוכה במיסוי גבוה ולא משתלם. מסיבה זו בוחרים רבים לקבל הלוואה כנגד קרן הפנסיה מבנקים ומגורמי אשראי אחרים.

הלוואה לכל מטרה היא הלוואה המבוקשת על ידי הלקוח שלא לצורך מוגדר ועל כן במקרים רבים גם ללא בטחונות או שעבוד מתאים, בניגוד להלוואה לרכישה או לשיפוץ בית במסגרתה נכס הנדל"ן יעמוד כעירבון כנגד ההלוואה או הלוואה לרכישת רכב המשעבדת את הרכב הנרכש. מאחר ואחד הגורמים המכריעים בקביעת תנאי ההלוואה הוא עומק הסיכון, הלוואה לכל מטרה נחשבת להלוואה יקרה יותר משום כך. 

הלוואה לכל מטרה כנגד קרן הפנסיה

אחת השיטות להפחית עלויות של הלוואה לכל מטרה והלוואות בכלל היא שיטת פיקסמן סוכנות לביטוח המספקת שירותים פיננסיים וליווי בקבלת הלוואות מכלל מוסדות האשראי בישראל. על פי שיטת פיקסמן הכספים אשר נחסכים בביטוח הפנסיוני מהווים ערבויות ובטוחות לכל דבר ועניין, ועל כן ניתן לקבל הלוואה כנגדם, ולהתייחס אל כספים אלה כגורם מפחית סיכון, מה שמאפשר מיקוח וגמישות בקביעת הריביות ועלויות ההלוואה. ניתן לבקש הלוואה כנגד קרן הפנסיה וקופות הגמל כאשר מדובר בהלוואה לכל מטרה כמו גם בסוגי הלוואות נוספות.

הלוואה כנגד קרן הפנסיה בשיטת פיקסמן – יתרונות

היתרונות שבקבלת הלוואה לכל מטרה והלוואות אחרות כנגד קרן הפנסיה הן רבות:

  • אישור מהיר– מאחר ומדובר בהלוואה אל מול בטחונות יציבים (כספי הפנסיה סגורים ומוגבלים בפירעונם) וארוכי טווח מוסדות האשראי מתייחסים אל הלוואה זו כהלוואה נטולת סיכון או בסיכון נמוך ונוטים לאשרה במהירות.
  • ריבית נמוכה– הביטחונות ומיעוט הסיכונים פותחים את הדרך למיקוח ולקבלת הלוואות בתנאים מצוינים וריביות נמוכות.
  • ללא ערבים– אין צורך בחתימת ערבים או ביצירת ערבויות ובטוחות אחרות ומסורבלות כנגד קבלת ההלוואה.
  • תנאים נוחים– על פי שיטת פיקסמן הלוואה כנגד קרן הפנסיה ניתנת לפריסה נוחה בת עד שבע שנים, וזאת לצד דחיית מועד תחילת הפירעון בתקופה בת עד שנה אחת, על פי צורך.
  • ליווי אישי– המומחים הפיננסיים של חברת פיקסמן מהווים גורם מתווך, מלווה, מייעץ ומיישם בעבור לקוחות החברה אל מול הגורמים נותני האשראי בפועל. המומחים ינהלו את המשא ומתן ויקבעו את התנאים הטובים ביותר בעבור הלקוח, יבצעו השואות על מנת לזכות בתנאים המועדפים ויערכו את כל המסמכים הדרושים לחתימה, לאישור ולקבלת ההלוואה בפועל.

הלוואה כנגד קרן הפנסיה ניתנת בצורה דומה גם כנגד כספים המופקדים בתכנית ביטוח מנהלים, קרנות השתלמות וביטוחי חיים הכוללים מרכיב של חיסכון הוני. המטרה בסופו של יום היא קבלת הלוואה בתנאים טובים ובהתאם ליכולת ההחזר של הלווה, כאשר קרן הפנסיה או הקרנות האחרות האמורות משמשות לביטחון המלווה בלבד, ולא במטרה לפדיון הכספים הללו בטרם גיל פרישה/ מועד פתיחת הקרן. בכל מקרה חשוב לבצע תכנון מוקדם ומדויק של היכולות הכלכליות ויכולת ההחזר ולהיוועץ במומחים מובילים בתחום הפיננסי בטרם נטילת ההלוואה.