לא הרבה אנשים יודעים, אך קרן פנסיה היא תוכנית חיסכון שמשמשת גם מעבר למטרות הברורות: הכנסה בגיל הפרישה מהעבודה. הפרשות העובדים לקרן פנסיה כוללות גם סעיפי רכישת כיסויי ביטוח אחרים. 

אחד מהם הוא ביטוח במקרה של אובדן כושר עבודה, והשני נקרא פנסיית שארים, אשר מבטיחה הכנסה שוטפת למוטבים של החוסך, במקרה פטירה.

המקרים שמזכים בקבלת קצבת אובדן כושר עבודה

ביטוח אובדן כושר עבודה מאפשר לחוסכים להמשיך לקבל קצבה שתאפשר להם להמשיך להתפרנס, במקרה שהם אינם יכולים להמשיך בעיסוקם כתוצאה מסיבות רפואיות שונות. כיסוי זה מבטיח קבלת קצבה חודשית במקרים הבאים:

  • תאונת דרכים.
  • מחלות שונות.
  • פגיעה לאחר פיגוע טרור.
  • פציעה במלחמה.
  • מחלת מקצוע.
  • שמירת הריון.
  • תאונת עבודה.
  • ומגוון מקרים אחרים.

במקרים אלו, אובדן כושר עבודה בקרן פנסיה פירושו קבלת תשלומים מהפרמיה של החיסכון הפנסיוני, בהתאם לכספים שהופקדו עד המחלה או הפציעה, בנוסף לתשלום פיצוי חד פעמי.

קביעת גובה הקצבה

הגדרת אובדן כושר עבודה מלא מתייחסת למצב שבו עובדים מאבדים 75% מכושר העבודה שלהם בעקבות תאונת דרכים או תאונת עבודה, או בעקבות מחלה. קצבה חודשית זו משולמת על ידי חברת הביטוח, וברוב המקרים נקבעת בשיעור של 75% משכר המבוטח. 

חשוב להבין שכיסוי ביטוחי זה זמין בביטוחי מנהלים ובקרנות פנסיה, אך לא בקופות גמל. שיעור הקצבה במקרה של אובדן כושר עבודה חלקי הוא בשיעור של יותר מ-25% משכר העובד.

לקבלת ייעוץ ראשוני חינם מעורך דין המתמחה בתחום אובדן כושר עבודה 

תביעת קרן הפנסיה

אובדן כושר עבודה בקרן פנסיה מתקיים בתנאי שהעובד עמית בקרן פנסיה במועד התרחשות האירוע הביטוחי. אין חובה להגיש תביעת אובדן כושר עבודה סמוך להתרחשות האירוע, וניתן להגיש את התביעה גם בפרק זמן של עד שלוש שנים לאחר התרחשות האירוע הביטוחי.

יש לבדוק שהמחלה או האירוע מכוסים במסגרת הביטוח ולא קיימת חריגה ממנו, במהלך החיתום הרפואי. בשלב הסופי העובד מתבקש להגיש אישורים על חוסר יכולת לעבודה במשך תקופה של יותר משלושה חודשים.

קביעת אובדן כושר עבודה

תהליך הגשת תביעה במקרה של אובדן כושר עבודה בקרן פנסיה מתבצע כשרופא שממונה על ידי קרן הפנסיה מאשר שהמצב הרפואי של המבוטח מוגדר כאובדן כושר עבודה, וקובע את הפיצוי לו העובד זכאי.

כדי לקבוע את רמת אובדן כושר העבודה, הרופא בודק את מועד התרחשות האירוע, דרגת הנכות, האם תקופת האכשרה הסתיימה, ותקופת הנכות. הרופא מטעם הקרן קובע אם העובד מסוגל להמשיך לעבוד בעיסוק שלו או בעיסוק הולם אחר, שתואם את רמת ההכשרה שלו, ההשכלה שיש לו, והניסיון המקצועי שרכש במשך השנים.

אין צורך בחוות דעת חיצונית בנוסף לקביעת הרופא, מה שאומר שאין טעם להוסיף חוות דעת של נציג מטעם קופת החולים או של רופא פרטי. גם החלטת המוסד לביטוח לאומי או כל גוף אחר שמוסמך להעניק אחוזי נכות, אינה מחייבת את הרופא שממונה על ידי קרן הפנסיה.